Knihy Domů › Knihy

Věnuji se také psaní a překladům knih. Některé moje publikace naleznete zde.


 • Hildegarda z Bingenu: Ptačí medicína

  Dílo německé mystičky a vizionářky, přezdívané „rýnská Sibyla“, abatyše kláštera sv. Disiboda u Bingen a zakladatelky dvou dalších klášterů (Rupertsbergu v r. 1150 a Eibingenu v r. 1165), Hildegardy z Bingen, dodnes udivuje svým rozsahem (kromě četných vidění je autorkou řady spisů lékařských a přírodovědných, kázání, básní, hymnů, množství dopisů a také jednoho dramatu), neobvyklým v době, kdy drtivá většina žen byla negramotná a jen hrstce z nich se dostalo formálního vzdělání...

 • Isidor ze Sevilly: Etymologie XI

  Latinsko-české vydání základní středověké encyklopedie vědění, zahrnující témata od svobodných umění přes antropologii a přírodovědu až po theologii. Dvanáctá kniha shrnuje základní poznatky starověkých a raně středověkých přírodovědců o čtvernožcích, plazech, ptácích a hmyzu.

 • Geoffrey z Monmouthu: Dějiny britských králů

  Arcijáhen ve velšském Llandsaffu, magister na univerzitě v Oxfordu a biskup ve Flintshire a Westminsteru Geoffrey z Monmouthu (přibližně 1100 – 1155) patří mezi nejvýznamnější autory z hlediska vývoje artušovských legend. Ve svém díle Dějiny britských králů (dokončeném v roce 1138) sleduje panování britských králů od bájného Bruta až po velšské krále vládnoucí v 7. století, včetně příchodu anglosaských kmenů do Británie a osudů jejich prvních vládců...

 • Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou

  M. Jan Hus je v této knize představen svými latinskými texty především jako polemik a univerzitní učitel. Z polemických spisů byl pro překlad zvolen projev proti Angličanu Johnu Stokesovi a tři traktáty proti prodeji odpustků. Z univerzitního působení Mistra Jana vzešlo několik promočních promluv, jsou zde podány ty, které do češtiny dosud překládány nebyly...